אלי ליאון ביקורות - אמינות, איכות
  www.elybikoret.022.co.il
אלי ליאון - ביקורת
יום ה', יח’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
09:18 (26/09/14) אלי ליאון

в момента виэраел фучат ракети, звучат сирени за тревога и семействата се затва- рят в херметическите стаи, за- дължителни за всеки дом. Защо не ходят в укритията? Понеже ракетите са с малък обсег и ар- мията ги обезврежда още във въздуха. Парчетата от тях обаче може да съдържат отровни хи- микали. Затова всяка от обез- опасените стаи разполага със сода за хляб - универсален ан- тидот. Иначе Тел Авив, Йеруса- лим и Хайфа почти не нарушават ритъма си на живот. А за евенту- ални нападения жителите им се уведомяват с... есемеси! Когато човек попадне в Из- раел, осъзнава, че е жертва на предубежденията си. Да, наистина държавата е във вой- на от десетилетия, но хората възприемат атаките като пре- дизвикателство, на което да се опълчат с отлична организация и липса на страх. В Тел Авив до мсреднощ заведенията са пълни, а момичета със скандално къси шорти се разхождат без притес- нение. Да, наистина навсякъде може да се видят младежи с униформи и автомати, но когато човек преодолее стъписването си, разбира, че те са най-до- брият пътеводител за туриста с перфектния си английски и извънмерната учтивост. Един- ственото, което се потвърждава пред очите на всички, е ман- трата, че от пустиня евреите са направили рай. На пазарите им почти няма вносни плодове и зеленчуци, вадят по три реколти годишно, а безкрайните полета с капково напояване се команд- ват от трима компютърджии с бели престилки. Израел е и единствената дър- жава в света, където като ка- жеш, че си българин, хем знаят къде се намира родината ти, хем ти се радват искрено. А благо- дарността за спасяването на 49-те хиляди български евреи е не само в гората, посветена на доброто ни дело като народ, а във всеки поглед. Фондацията „Българска памет“ обаче се е за- ела със събирането на факти за още една, доста по-неизвестна благородна постъпка. Най-мал- ко още 20 000 евреи са оцелели благодарение на издаваните от български дипломати транзитни визи, като през нашата страна са стигнали до Турция, а оттам с кораби до Палестина. Незави- симо как са запазили живота си, те са ни благодарни. „В България бяхме евреи. Тук сме българи“, казват членовете на „кръжеца за литература и из- куство на българските евреи“, които всеки четвъртък се съби- рат на „седянка“. Повечето от тях пишат и издават на българ- ски, други - на иврит, но сбирки- те им не са просто размяна на текстове. Малчугани от българ- ското училище към нашия култу- рен център в Тел Авив рецитират стихове на Дядо Вазов, по-голе- мите внуци на „кръжочниците“ показват музикални умения. Самите те зарязват литерату- рата и грабват инструментите - акордеони, флейти, мандолини и хармоники, и започват старите шлагери. А от тях до хорото е въ- прос само на място за подскок. Нисим на галено е Ничко, На- тан е Натко, а разговорът се ди- пли на онзи сочен и чист българ- ски език (без грапави думи като „входирам“ и „имплицитно“), на който са говорили предците ни. Историята на всеки тук е готов сюжет за филм. „Кръжочниците“ вече тропат право хоро. След малкоакорде- онистът, когото всички познават с прякора Бетона, ще ги подбере с култовата кръчмарска песен „Пием, пеем пушим, дамаджани сушим, да живеят тарикатите...“. Без капка алкохол. Опиянение- то от българското им е напълно достатъчно.магдалена гигова

 
 
אירועים 2019
אירועים והודעות תרבות מ20.5.2017
כתבות
אירועים וידיעות תרבות החל מ1.12.2017
ביקורות תיאטרון חדשות מ24.2.16
ביקורות תיאטרון ישנות בלבד
ביקורת אופרה
ביקורת מחול
ביקורת קונצרטים
מסעדות ואוכל
ביקורת תערוכות
ספרים
סרטים
ביקורת דיסקים
המלצות שונות
טלויזיה
בדיחות
מצגות מענינות
טיפים מועילים
צור קשר
מוצרים חדשים
מוסיקה-קטעים שונים
בית צבי-תמונות מסיום שנה ב-2010
בית צבי-תמונות מסיום שנה א -2010
ציור-מוזיאונים
פרופ' יוסי גמזו-סאטירה פוליטית
ד"ר אורי אדלמן-מאמרים
רישום לקבלת הביקורות ב E.M.
שיר חדש-השמעת בכורה
תיירות
בריאות
ידיעות תרבות
ספורט
מתכונים
פרופ יוסי גמזו-חומר חדש
פרופ יוסי גמזו-צעירה בת 70
טלויזיה ורדיו-תכניות
БЪЛГАРСКИ
חדשות בENGLISH
מה כאן לא בסדר
אירועיםהחל מ1.12.2017
אירועים וידיעות תרבות החל מ 17.2.2016
פרופ יוסי גמזו-חומר עד27.9.13
אירועי תרבות וכללי- עד17.2.16
פרופ יוסי גמזו-צעירה בת שבעים