אלי ליאון ביקורות - אמינות, איכות
  www.elybikoret.022.co.il
אלי ליאון - ביקורת
יום ה', יח’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  
08:54 (26/09/14) אלי ליאון

Меди Бенадо, която понякога идва насбирка с четирите си деца и десетте сивнуци, е новият председател на кръже-ца. „Родена съм в България. В Израелпристигнах през 1948 г.Бях наистина малко момиченце, нопомня много добре България, обичам яи тъгувам по нея. Най естествено е чо-век да е привързан към тази земя, надкоято е вдъхнал въздух за първи път. Таме роден, там са неговите корени. Ниеобаче, изселниците от България, имамеоще други причини да ценим тази нашародина, а това е вродената човещина набългарския народ - казва Меди. - Ощев самото начало на зловещите слуховеза наближаващото злодеяние баща ми,служещ като счетоводител в едно инже-нерно предприятие, се обърна към ди-ректора на предприятието инженер Бо-рис Благоев и му заяви: „Вие знаете, чесъм евреин, сигурно желаете да напуснаработа.“ На което директорът му отгово-ри: „При мен няма българи, евреи, ар-менци, за мен съществува само човекът.Вие сте един честен човек, усърден и ве-рен служещ. Желая да останете с мен.“Миналата година, в навечерието навъзпоменателния ден за холокоста, бяхпоканена в израелската телевизия ипървите ми думи бяха: „Аз съм тук предвас благодарение на българския народ.“Несъмнено, страдания е имало, бяхмеизселени в Шумен, но когато се върнах-ме в дома ни в София, нашите съседи иприятели ни върнаха изцяло поверенитеим имущество и покъщнина: персийскикилими, ценни картини, пиано, скъпо-ценностите на мама... Може ли човек дае непризнателен към тоз народ!?“Любопитното е, че в Тел Авив Медиоткрива своя приятелка 67 години по-късно. „Тя ми каза, че е от Шумен и сиспомня, че у тях било настанено интер-нирано от София еврейско семейство смалко момиченце, което се казвало катомен. Ама това съм аз, възкликнах, пре-гърнахме се и се разплакахме“, просъл-зи се Бенадо. магдалена гигова

 
 
אירועים 2019
אירועים והודעות תרבות מ20.5.2017
כתבות
אירועים וידיעות תרבות החל מ1.12.2017
ביקורות תיאטרון חדשות מ24.2.16
ביקורות תיאטרון ישנות בלבד
ביקורת אופרה
ביקורת מחול
ביקורת קונצרטים
מסעדות ואוכל
ביקורת תערוכות
ספרים
סרטים
ביקורת דיסקים
המלצות שונות
טלויזיה
בדיחות
מצגות מענינות
טיפים מועילים
צור קשר
מוצרים חדשים
מוסיקה-קטעים שונים
בית צבי-תמונות מסיום שנה ב-2010
בית צבי-תמונות מסיום שנה א -2010
ציור-מוזיאונים
פרופ' יוסי גמזו-סאטירה פוליטית
ד"ר אורי אדלמן-מאמרים
רישום לקבלת הביקורות ב E.M.
שיר חדש-השמעת בכורה
תיירות
בריאות
ידיעות תרבות
ספורט
מתכונים
פרופ יוסי גמזו-חומר חדש
פרופ יוסי גמזו-צעירה בת 70
טלויזיה ורדיו-תכניות
БЪЛГАРСКИ
חדשות בENGLISH
מה כאן לא בסדר
אירועיםהחל מ1.12.2017
אירועים וידיעות תרבות החל מ 17.2.2016
פרופ יוסי גמזו-חומר עד27.9.13
אירועי תרבות וכללי- עד17.2.16
פרופ יוסי גמזו-צעירה בת שבעים